การบรรจุขวด การ ทำ ความสะอาดและสเต อริไลซ์ โรงบรรจุขวดและ การบรรจุภัณฑ์

PROMEC ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ด้วยการ ริเริ่มของช่างเทคนิคเฉพาะทาง หลายปีที่ ผ่านมา PROMEC ได้พัฒนาการบริการที่เป็น นวัตกรรม และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำ ในภาคธุรกิจการ บรรจุขวด การทำ ความสะอาดและการสเตอริไลซ์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา PROMEC ได้ลงทุน ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายใน การสร้างระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อตอบ สนองความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้เครื่องหมายการค้า“ PROMEC” ผลิตภัณฑ์เป็น ต้องมีความเป็นนวัตกรรม มีการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระดับโลก เป็นเวลาหลายปีที่ PROMEC ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดสากล ซึ่งมีอัตราการ แข่งขันสูงขึ้น PROMEC ยังคงผลิตเครื่องเป่าขึ้นรูป ขวดเชิงเส้น หรือ MULTI-CAVITY LINEAR BLOW MOULDING MACHINES (จำ นวน1- 10 ช่อง) เพื่อใช้ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบ PET ขนาดความจุตั้งแต่…

Bottle handling, cleaning and sterilization, filling and packaging plants

PROMEC founded in 1992 thanks to the initiative of specialized technicians, during the years developed innovative solutions, becoming a leader in the bottle handling, cleaning and sterilization sector. Throughout the years, Promec has continuously invested in new technologies, with the goal of creating the ideal operating conditions to meet market requirements, both in the present…

Новая выдувная машина для сосудов из ПЭТ-материала.

В мире выдува сосудов из ПЭТ-материала появилась новая компания. Мы говорим о компании Promec Blowtec, основанной в 2011 году, благодаря опыту членов-учредителей, в том числе Promec S.r.l., г. Парма. Стратегия компании заключается в том, чтобы обратить внимание на рынок средних/больших сосудов и на связанные с ним использования. Речь идет о пищевой промышленности, т.е.: воде, масле,…