WWW.ITFOODONLINE.COM – METTLER TOLEDO Oznaczaj bezpiecznie wilgoć w żywności

Oznaczanie straty przy suszeniu One Click™ to nowe podejście pozwalające bezpiecznie oznaczyć wilgoć w surowcach i produktach. System pomiarowy prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy procesu, pokazując komunikaty na wyświetlaczu wagi, automatycznie rejestrując dane i wykonując obliczenia. Poprawie ulega bezpieczeństwo badań oraz skuteczność kontroli jakości w laboratoriach badających żywność. Zawartość wilgoci w produktach żywnościowych jest właściwością…