EASY.WATER และ NIAGARA: ทางออกเพื่อการ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ น้ำ˝ˇในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

adue1น้ำ เป็นทรัพยากรหลักในโลกของเราแต่น่าเสียดายที่ปริมาณและคุณภาพของน้ำ ที่มี อยู่นั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ อุปโภคและบริโภค
A DUE มีความตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อหาแนวทางในการกรองน้ำ ให้บริสุทธิ์ บำ บัดคุณภาพน้ำ และการนำ น้ำ กลับมาใช้ใหม่ได้อีก ครั้งภายในโรงงานการผลิต
โรงบำ บัดน้ำ สำ หรับบ่อน้ำ น้ำ พุและน้ำ ในเมือง เพื่อ การผลิตและการบรรจุขวดสำ หรับเครื่องดื่มทุก ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะของน้ำ จาก แหล่งต้นน้ำ และคุณภาพของน้ำ องผลิตภัณฑ์บรรจุ เสร็จ วิธีบำ บัดก็ได้แก่ การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนหรือ โอโซน (EASY.OZONE); การกรองแบบไมโครฟิล เตรชันหรืออัลตร้าฟิลเตรชัน (EASY.UF) การกรอง แบบรีเวิร์สออสโมซิสด้วยความเย็นและความร้อน (EASY.RO); การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี
นอกจากนี้ A DUE ยังมีระบบ RE-MINERALIZATION (EASY.RM) หรือการคืนแร่ธาตุ สำ หรับซึ่งหมายถึง การเพิ่มเกลือแร่และรสชาติในกระบวนการผลิตน้ำ แร่ รวมถึงการปรุงแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การ ชะลอวัย ช่วยระบบการย่อยอาหาและการบำ บัด
ฯลฯ การอัลคาไลน์ หรือการเพิ่มค่าPH ของน้ำ ดื่มเพื่อ เพิ่มคุณสมบัติด้านอื่น ๆ เช่น การไฮเดรชั่นที่มากขึ้น (การเพิ่มความชุ่มชื้น) แร่อัลคาไลน์ที่มีประโยชน์ทาง ด้านชีวภาพ พลังต้านสารอนุมูลอิสระ
ระบบ EASY.RM ควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิตน้ำ แร่ เช่น การเติม และการผสมส่วนประกอบธรรมชาติทาง เคมีที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การเติมรสชาติ เกลือแร่ กรด วิตามิน สารสกัดจากธรรมชาติ น้ำ มะนาว สารให้ ความหวานแทนน้ำ ตาล นมผง หรือโกโก้ เป็นต้น เช่น เดียวกับลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป อันได้แก่ ผงแป้ง เกล็ด และของเหลว และที่ถูกบรรจุในบรรจุ ภัณฑ์ทุกรูปแบบ เช่น ถุง ถังไม้ หรือถัง เป็นต้น
NIAGARA: ด้วยส่วนการผสมผสานระหว่างนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีการบำ บัด น้ำ ทำ ให้สามารถฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และนำ น้ำ ที่ถูกใช้ ระหว่างกระบวนการผลิตเครื่องดื่มกลับมาใช้ใหม่ และ การเติมและการระบายน้ำ น้ำ เสียจากอาคาร โดยน้ำ ที่ได้นี้จะถูกกักไว้เพื่อบำ บัดและนำ กลับมาใช้ใหม่ใน กระบวนการการทำ แม่พิมพ์ เป็นต้นว่าการเตรียม ผลิตภัณฑ์ การล้างท่อผลิตภัณฑ์ การล้างขวด เช่น เดียวกับในด้านอุตสาหกรรม เช่น หอทำ ความเย็น เครื่องทำ ความเย็น หม้อไอน้ำ ระบบของเหลว การ ขนส่งทางท่อ การทำ ความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CLEANING IN PLACEหรือ CIP) และงานทั่ว ๆ ไป เช่น สิ่งอำ นวยความสะดวกต่าง ๆ งานด้านสุขาภิบาล การทดน้ำ แลงานทำ ความสะอาดส่วนใหญ่
ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์จากวิธีแก้ปัญหาของ A DUE จึงส่ง ผลให้เกิดความประหยัดที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม จากการ จัดการน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำ คัญอย่างละเอียดถี่ถ้วน
แปลโดย: หอการค้าไทย-อิตาเลียน ผู้แปล: อริศ อรุณ เรือง

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.