โรงคั่วบดกาแฟแบบครบวงจร

PETRONCINI คือบริษัทสัญชาติอิตาลี ที่มีชื่อเสียง ด้านกาแฟ ดำ เนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ IMA GROUP มีความ เชี่ยวชาญด้านการคั่วกาแฟแบบครบวงจร โดยมีเครื่องจักร สำ หรับคั่วกาแฟอัตรากำ ลังตั้งแต่ 3.5 กิโลกรัม/ชั่วโมง ไป จนถึง 3.5 ตัน/ชั่วโมง สำ หรับการชงกาแฟทุกรูปแบบ เช่น กาแฟเอสเพรสโซ่สำ หรับดริป กาแฟสำ เร็จรูปเพื่อนำ ไป ผลิตกาแฟแบบตุรกี นอกจากนี้ PETRONCINI ยังให้บริการ ระบบการแปรรูปกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่เมล็ดกาแฟ ดิบที่ยังไม่ผ่านการคั่ว ไปจนถึงการป้อนเครื่องบรรจุหีบห่อ ด้วยกาแฟชนิดเม็ดและกาแฟบด ดังนั้น PETRONCINI จึง มีความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่า ในด้านการแก้ปัญหาในสาย การผลิตกาแฟแคปซูลและกาแฟพ็อด
เครื่องคั่วกาแฟของ PETRONCINI รับประกันคุณภาพที่ สม่ำ เสมอ เหมือนกันทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อให้ได้กาแฟหอม กรุ่นที่โปรดปราน เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำ หรับการผลิต ขนาดย่อมและขนาดกลาง รุ่น เครื่องคั่วกาแฟ รุ่น TT ROASTERS สามารถติดตั้งระบบที่แตกต่างกัน สำ หรับการ ควบคุมและการคั่วในแต่ละลักษณะ และในรุ่น TTR ที่เพิ่ม ระบบควบคุมความร้อนและการหมุนเวียนอากาศ เหมาะ สำ หรับการใช้งานในพื้นที่จำ กัด ติดตั้งได้ง่ายดายและ รวดเร็ว
TMR ROASTERS MODEL ได้รับการออกแบบมาเป็น พิเศษ สำ หรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ ความสามารถในการทำ กำ ไรสูง และกระบวนการคั่วซ้ำ ใน ระหว่างเดินเครื่องผลิตในขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ได้กาแฟที่ เกิดจากการคั่วตามความต้องการ ทั้งในแง่ของเวลา สีและ รสชาติ ด้วยระบบ TMR หรือเตาคั่วเดี่ยว และการันตีการ ประหยัดพลังงานด้วยระบบควบคุมความร้อน
เครื่องคั่วกาแฟของ PETRONCINI สามารถรับประกัน ประสิทธิภาพสูงสุดของเมล็ดกาแฟ แม้แต่ในระดับกำ ลัง ผลิตขนาดย่อม เครื่องคั่วกาแฟชนิดพิเศษนี้เป็นคำ ตอบที่ดีที่สุดสำ หรับ HANDCRAFTED ROASTERIES ซึ่งต้องใช้กาแฟ คั่วคุณภาพสูง เครื่องคั่วกาแฟเหล่านี้มีกำ ลังการผลิตสูงสุดอยู่ ที่ 60 กิโลกรัม/ ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับในรุ่น MANUAL และ ในระบบ PROFILE ROASTING CONTROL เครื่องคั่วกาแฟที่ กล่าวมานี้ มีการติดตั้งระบบ MODULATING BURNER หรือ หัวเผาชนิดต่อเนื่อง และการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ DOUBLE OUTPUT SIGNAL เพื่อเชื่อมต่อกับ EXTERNAL DATA LOGGERS หรือเครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก

R & D LAB ROASTER ใช้มาตรฐานทางเทคนิคเดียวกันของ เครอื่ งควั่ กาแฟในภาคอตุ สาหกรรมและสามารถควั่ ไดส้ งู สดุ ถงึ 25 กิโลกรัม / รอบ จึงช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทำ ให้ ได้กาแฟที่มีคุณภาพดี รูปแบบการคั่วที่ตั้งค่าไว้ สามารถส่งต่อ ไปยังเครื่องคั่วอุตสาหกรรม
โดยไม่ต้องดัดแปลงพารามิเตอร์ ใด ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพ ของกาแฟ และประสิทธิภาพการทำ งานของเครื่องจักรได้ โดยทำ การทดสอบเฉพาะก่อนขั้นตอนเริ่มการผลิตในภาค อุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนา LAB ROASTER รับผิดชอบหน้าทดสอบ และทดลองที่ห้องปฏิบัติการ PETRONCINI COFFEE R&D LAB ที่ซึ่งทำ การวิจัยผลิตภัณฑ์และการทดสอบรสชาติกาแฟ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการทำ งานร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ ทำ ให้ PETRONCINI มีความรู้ในเรื่องของ ระบบการคั่วที่เหมาะกับวัตถุดิบที่มีนำ้ มันเป็นส่วนประกอบ เช่น โกโก้ ข้าวบาร์เลย์ ถั่วลิสง เฮเซลนัท อัลมอนด์ ถั่วพิสตา ชิโอ เป็นต้น http://www.petroncini.com

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.