การบรรจุหีบห่อทั่วโลก แก้ไขโดย

การถนอมอาหารเป็นขั้นตอนอันดับแรกของ อุตสาหกรรมอาหาร การบรรจุภัณฑ์เป็นขั้น ตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นกระ บวนท่สี ำ คัญอย่างหน่งึ ในการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในโลกของอาหาร การบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งใน ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนที่สุดด้วยหลายเหตุผลและเป็นขั้นตอนที่สำ คัญอีกขั้นตอนหนึ่งใน กระบวนการผลิต เช่นเดียวกันกับการถนอมอาหาร และอายุผลิตภัณฑ์ สภาพของสินค้าที่มองเห็นได้เมื่อ กระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้นสมบูรณ์
บริษัทผู้ผลิตอาหารในทุกภาคส่วน เช่น ในธุรกิจเบเก อรี่ ผลไม้และผัก พาสต้า เนื้อสัตว์ หรือไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอื่นใดก็ตาม จำ เป็นที่จะต้องพึ่งพาระบบบรรจุ ภัณฑ์ที่สามารถรับประกันความปลอดภัย ความต่อ เนื่องของการเก็บรักษาคุณภาพ และความยืดหยุ่นใน การสายผลิต ดังนั้น การเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมจึงเป็น สิ่งที่สำ คัญมาก การพึ่งพาพันธมิตรที่เชื่อถือได้ จริงจัง และมีประสบการณ์ เป็นการรับประกันความสัมพันธ์ ที่ผลิดอกออกผล ปราศจากเรื่องแย่ ๆ ชวนหัวเสีย จะว่าไปก็เหมือนกับในชีวิตของคนเรานั่นแหละ…
จากประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพที่น่าเชื่อ ถือ และการติดตาม เอาใจใส่ลูกค้าแต่ละรายอย่าง ใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TECNO PACK สามารถบอกเล่าถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มี มายาวนานกับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุผล ทั้งหมดทั้งมวลนี้เอง ที่ทำ ให้บริษัทผู้ผลิตอาหารราย ย่อย ไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น BARILLA, GRANAROLO, KRAFT และ NESTLÉ ต่างก็ให้ ความไว้วางใจแก่ TECNO PACK ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ สินค้าของทุกบริษัทที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น
TECNO PACK ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดทุกขั้น ตอน ตั้งแต่การเริ่มสายการผลิตไปจนถึงสินค้าผลิตแล้ว เสร็จพร้อมวางในพาเลท ซึ่งรับรองได้ว่าจะได้รับความช่วย เหลือที่สมบูรณ์แบบและไม่ขาดตกบกพร่อง เช่นเดียวกันกับ ระหว่างการตั้งโมเดลธุรกิจ ด้วยประสบการณ์อันกว้างไกล ของ TECNO PACK ที่สามารถดำ เนินธุรกิจในทุกประเภท ของอุตสาหกรรมอาหาร การตอบสนองความต้องการพิเศษ ของผู้ประกอบการ เช่น ความต้องการการแก้ปัญหาที่ซับ ซ้อน หรือการดีไซน์ในลักษณะเฉพาะ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ยุ่งยาก และ การจัดการกับสภาวะท่ยี ากลำ บากด้วยความเอาใจใส่และ ความมุ่งมั่น ทำ ให้กล่าวได้ว่า TECNO PACK เป็นพันธมิตร ทางธุรกิจในอุดมคติ เมื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ การบริการหลังการขาย และการบริการอะไหล่ สิ่งเหล่านี้ก็ เป็นอีกหนึ่งในจุดแข็งของทาง TECNO PACK พร้อมด้วย พนักงานทุกคนทุกแผนกท่มี ีความม่งุ ม่นั และความชำ นาญ สูง ซึ่งเริ่มมาจากระบบการจัดการที่ดี
การวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีส่วน ช่วยสร้างกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นและ มีอายุการใช้งานยาวนาน
TECNO PACK นำ เสนอสายการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยระบบ MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING(MAP) หรือการบรรจุแบบปรับบรรยากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหมาะสำ หรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมในภาคส่วนอื่น ๆ เช่นการ แพทย์และเภสัชกรรม ทั้งในสายบรรจุภัณฑ์แนวตั้งและแนว นอน การบรรจุสุญญากาศ การบรรจุลงในถาดพลาสติก หรือกระดาษแข็ง ระบบโปรแกรมประมวลEOL การบรรจุ หีบห่อ สายการหยิบยกชิ้นงานและระบบการวางพาเลทไม้ หนึ่งในสายการผลิตล่าสุดก็คือ เครื่องห่อแนวนอนความเร็ว สูง รุ่น FP100E
คิดถึง PACKAGING, คิดถึง TECNO PACK

WWW.TECNOPACKSPA.IT
WWW.IFPPACKAGING.IT
WWW.GSP.IT

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.