تکنولوژی در مقیاس بزرگ و کوچک

مدولار، انعطاف پذیر و کاربردی، سه مفهوم کلیدی که فلسفه ی برچسب زنی ماکرو شرکتی که نقطه ی قوتش نوآوری و توسعه ی فنی می باشد را بیان می کند.

این شرکت مستقر در ایتالیا و امروزه یک مرجع در سطح بین المللی در زمینه ی برچسب زنی صنعتی در بخش های نوشیدنی، غذایی، خانگی و بهداشتی و صنایع داروسازی م یباشد. تجربه ی سی ساله بنیانگذاران آن، یک تیم 90 نفری، شبکه ی فروش منظم که شامل دفاتر برای انگلستان و Makro UK شعبه های در سنت فیلیپ Makro North America )مونرال( برای کانادا و ایالات متحده آمریکا، همراه با عوامل و نمایندگان در مهم ترین کشورها در سراسر جهان، عاوه بر کمک های بی عیب و نقص و خدمات قطعات یدکی، رضایت هر گونه و گسرش )Labelling( نیاز برچسب زنی مداوم در مهم ترین بازارهای بین المللی را تضمین می کند..

طیف وسیعی برچسب زنی برای b/h محصولات 1500 تا 50000 شامل Makro Labelling محدوده ی برچسب زنی با توانایی کار از 1500 به 50000 بطری در ساعت، با برچسب زنی تا پنج مورد برای هر بطری، تولید شده در انواع چسب مرطوب، چسب داغ، خودچسب و ترکیبی می باشد.

برای شرکت هایی با نیازهای تولید ،01 MAK محدود، برچسب زن های 1 با سرعت تا MAK 02 و MAK با چرخش مکانیکی و یا b/h 12.000 الکترونیکی برای بطری ها را فراهم ,2 MAK می کند. برچسب زنی های 8 بالعکس جوابگو به ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 احتیاجات شرکت های در ابعاد متوسط و بزرگ می باشد: با ویژگی برنام ههای b/h مخصوص، سرعت تولیدی را تا 50.000 مدیریت م یکند. این نوع برچس بزنی خودچسب با سرعت بالا با قرقر هها ی و سیستم بدون )reel winders( پیچی توقف می باشد، که این امکان را برای تولید با سرعت بالا حتی هنگام تعویض قرقره و برچسب زنی ترکیبی برای اجرای مهر تضمین مالی فراهم می کند.

بخش آب – PET برای بازار با حجم بالا MAKRO – آشامیدنی و نوشیدنی ها سری جدید دستگا ههای Labelling MAK Roll Feed برچسب زنی چرخشی را توسعه داده است. سرعت تولیدی از و استفاده از b/h تا 40.000 b/h 6000 برچس بهای دور پیچ پلاستیکی به دور )hot melt( قرقره با عملیات ذوب داغ حداکر مزیت اقتصادی را در فرآیند تولید تضمین م یکند. عاوه بر این، مدولار بودن این ماشین امکان جایگزینی را با دستگاه ذوب داغ roll feed دستگاه برای برچسب های از قبل )hot melt( بریده شده، چسب سرد و یا خود چسب فراهم می کند. هان طور که گفته شد، طراحی شده برای بازار آب و نوشیدن یها اما با توجه نیاز به تولید بین 6000 تا 16000 بطری در ساعت، سری جدید برچسب زن، با MAKLINE Roll Feed محورهای موتوری و موتورهای بدون برس برای به حداقل رساندن هزینه ها و حفظ کیفیت دقیق برچسب زنی ارائه شده است.

دستگاه MAKLINE ، از سوی دیگر self-( برچسب زنی خطی خودچسب جدید با دو ایستگاه، رای )adhesive بخ شهای نوشیدنی، مواد غذایی، مواد شوینده و دارویی طراحی شده است.

ظروف بزرگ و کوچک را  می کند و هان برچس بزنی با کیفیت مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی بالا را مانند دستگاه چرخشی ارائه می دهد. مانند همه ی دستگا ههای مجهز MAKLINE دستگاه ،Makro به سیستم کنرل تصویری برای بررسی کیفیت و درستی  و مدیریت ضایعات می باشد.

Follower( سیستم هدایت نوری پیرو با حق انحصاری )optical guide system ویژه، بطری ها را برای عملیات برچسب زنی در جایگاه های دقیق نسبت به یک مرجع بروی بطری تراز می کند و زمان و هزینه تغییر قالب را کاهش می دهد.اجازه ی انجام جهت گیری بطری ها تا پایان چسباندن برچس بها در موقعیت دقیق نسبت به مرجع حاضر بر روی بطری و کاهش اتاف وقت در تعویض فرمت را می دهد، موجود در فیر کربن و دارای یک دوربین اسکن خطی است.

به لطف سیستم ویژه و انحصاری انتقال MAK AHS کاغذ ، دستگاه جدید 2 ماژول برچس بزنی  ودچسب پاسخی برای نیاز به ماشی نآلات سریع تر و دقیق تر است. این دستگاه سرعت خطی 100 مر در دقیقه را برای برچسب 20 میلیمری تضمین می کند.

بخ شهای فنی و تحقیقاتی، بازار را از نزدیک بررسی کرده تا نیازهای آن را درک کنند و را هح لهای جدید که قادر به ارائ هی کارایی، سرعت و پاسخ دقیق به نیازهای خاص برچس بزنی م یباشند. آخرین تحولات یک سیستم ،C Leap شامل نمونه اولیه جدید، کاما انقلابی، و دو سیستم بازرسی M.A.I.A. (Makro Advanced In- جدید تجزیه و تحلیل خطی ( )line Analysis سیستم ( A.L.I.C.E. و ،)Makro پیشرفته پیشرفته بازرسی برچس بها و کنرل محیط( که کارایی بالا، دورانداخن تولیدات کمر و کیفیت بالای محصول نهایی را تضمین می کند

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.