برچسبزنی ماکرو (Makro): تکامل تکنولوژی در اندازههای بزرگ و کوچک

مدولار، انعطاف پذیر و کاربردی، سه مفهوم کلیدی که فلسفهی برچسبزنی ماکرو را بیان میکند. این شرکت مستقر در ایتالیا و امروزه یک نقطهی مرجع در سطح بینالمللی در زمینهی برچسبزنی صنعتی در بخشهای نوشیدنی، غذایی، خانگی و مراقبت شخصی و صنایع داروسازی میباشد. تجربهی سی سالهی بنیانگذاران این شرکت، یک شبکهی متراکم تجاری بین المللی (که علاوه بر مقر ایتالیایی، Macro UK توزیع کنند برای بریتانیای کبیر، عوامل و نمایندگان بیشتری) ایجاد کرده است. خدمات کمک رسانی به موقع قبل و بعد از فروش و یکپارچگی و انعطاف پذیری کاربردی و توانایی تسریع تقاضای بازار، رضایت هر نیازی در برچسبزنی و توسعهی پایدار در بازارهای اروپایی، امریکا، روسیه و کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق و خاورمیانه را تضمین میکند.

طیف وسیعی برچسب زنی برای محصولات 1،500 تا 50،000  b/hمحدودهی  Makro Labellingشامل برچسبزنی با توانایی کار از 1500 به 50000 بطری در ساعت، با برچسبزنی تا پنج مورد برای هر بطری، تولید شده در انواع چسب مرطوب، چسب داغ، خودچسب و ترکیبی میباشد. برای شرکتهایی که نیاز به سرعت تولید بالا را نداشته باشند، MAK 01، MAK 02 و MAK 1 سرعت تا 12.000 b/h با چرخش مکانیکی و یا الکترونیکی صفحات حمل را تضمین میکند.

 برچسبزنیهای MAK 2،3،4،5،6،7و8 از طرفی دیگر جوابگو به احتیاجات شرکتهای در ابعاد متوسط ​​و بزرگ میباشد: با ویژگی برنامههای مخصوص، سرعت تولیدی را تا  50،000 b/h مدیریت میکند. این نوع برچسبزنی خود چسب با سرعت بالا با پیش رفع اشکال و سیستم بدون توقف مجهز میباشد، که این امکان را برای تولیدی فراهم میکند که با سرعت بالا حتی هنگام تعویض قرقره و برچسبزنی ترکیبی برای  کاربرد مهر تضمین مالی به کار خود ادامه میدهد.

برای بازار برچسبزنی با حجم بالا PET – بخش آب آشامیدنی و نوشیدنیهای به خصوص – MAKRO Labelling سری جدید دستگاههای برچسبزنی چرخشی MAK Roll Feed را توسعه داده است که سرعت تولیدی از 6000 تا 40000 b/h را ارائه میدهد. استفادهی برچسبهای دورپیچ در مواد پلاستیکی از قرقره با کاربرد ذوب داغ حداکثر مزیت اقتصادی را  فرآیند تولید در مقایسه با برچسبهای سنتی در OPP و یا در کاغذهای ازپیش بریده شده تضمین میکند. علاوه بر این، مدولار بودن MAK Roll Feed امکان جایگزینی واحدRoll Feed  را با واحد ذوب داغ (hot melt) برای برچسبهای از قبل بریده شده، چسب سرد و یا خود چسب برای پاسخگویی به نیازها به حداکثر انعطاف پذیری کاربردی و طرز قرارگیری فراهم میکند. MAKLINE یک دستگاه برچسبزنی خطی خود چسب مخصوص برای بستهبندی بلوکهای از ویال و آمپولهای با حجم بین 5 تا 25 میلی لیتر میباشد. چاپ اطلاعات فنی بر روی برچسبها و انطباق با فرمت آمپولهایی که بر روی آنها اعمال میشود و روانهی صنایع دارویی و مواد شوینده میشوند، از مزایایی است که این دستگاه ارائه میکند.

MAKLINE نیزمانند تمام طیف MAKRO مجهز به سیستم کنترل بصری میباشد که امکان بررسی صحت بسته و مدیریت ضایعات ناشی را میدهد.

معرفی شده  دربازار درسال 2014، محور نوری پیرو (ottico Follower) – حق ثبت انحصاری MAKRO – اجازهی انجام جهتگیری بطریها تا پایان چسباندن برچسبها در موقعیت دقیق نسبت به مرجع حاضر بر روی بطری و کاهش اتلاف وقت در تعویض فرمت را میدهد، موجود در فیبر کربن و با دوربینهای اسکن خطی.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.